Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Praktijkvoorbeeld en ervaring

Omschrijving begrip

Een voorbeeld van de toepassing van een theorie in de praktijk.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden praktijkvoorbeelden van de toepassing van saneringstechnieken beschreven. De in de praktijk opgedane ervaringen worden voor de verschillende saneringstechieken beschreven en geëvalueerd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.