Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Precipitatie

Beschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor water door middel van fysisch-chemisch proces. Stoffen die in ionvorm aanwezig zijn in het grondwater vormen met toegevoegde chemicalien een onoplosbaar neerslag (precipitaat). Het gevormde precipitaat, meestal een metaalzout, wordt in een volgende processtap uit het grondwater verwijderd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.