Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Preventie

Omschrijving begrip

Activiteiten gericht op het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging en het niet verder verontreinigd raken van reeds verontreinigde bodem.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot het verwijzen naar relevante documenten en websites. In de toekomst zal dit begrip nader worden uitgewerkt binnen het thema bodembeschermingsbeleid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.