Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Principe techniek

Omschrijving begrip

Onder het principe van een techniek wordt verstaan het basisprincipe van de werking van een saneringstechniek, c.q. van de wijze waarop verontreinigende stoffen uit de bodemmatrix of baggerspeciematrix worden verwijderd.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt als onderdeel van de beschrijving van sanerings- en verwerkingstechnieken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.