Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Privaatrecht

Omschrijving begrip

Privaatrecht is het geheel van regels en normen met betrekking tot de relatie tussen burgers onderling. Bij bodemverontreinigingen kan privaatrecht een rol spelen indien verontreinigingen kadastraal vastgelegde grenzen overschrijden.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie opgenomen over privaatrechtelijke aangelegenheden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.