Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Procedures

Omschrijving begrip

Proces om te komen tot een vergunning/ontheffing.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen naar de wettelijke procedures van provinciale en gemeentelijke bevoegde gezagen opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.