Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Procescontrole

Omschrijving begrip

Het controleren van het verloop van een proces.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt voor saneringstechnieken omscheven hoe het saneringsproces gecontroleerd kan worden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.