Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Processturende

Omschrijving begrip

De persoon die de milieukundige aansturing van de bodemsanering in het veld verzorgt in verband met het behalen van de saneringsdoelstelling.

Reikwijdte

In de Richtlijn is technische informatie opgenomen over de sturing en milieukundige begeleiding van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.