Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Programmagemeente

Omschrijving begrip

Gemeenten die het ISV-budget ontvangen van de provincie op basis van een programma.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie hierover te vinden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.