Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Projectbeheer

Omschrijving begrip

Het beheren van alle aspecten die een rol spelen bij de uitvoering van een project

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen ten aanzien van de contractvorming bij uitvoering van saneringen en communicatie rondom bodemverontreiniging en -sanering.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.