Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Projectgemeente

Omschrijving begrip

Gemeenten die het ISV-budget ontvangen van de provincie op basis van een ingediend project.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie hierover te vinden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.