Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Projectmanagement

Omschrijving begrip

Het, door middel van een project, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen ten aanzien van de contractvorming bij uitvoering van saneringen en communicatie rondom bodemverontreiniging en -sanering. In de nabije toekomst zal kostenbeheersing als een apart onderdeel worden opgenomen in de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.