Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Provinciale milieuverordening

Omschrijving begrip

Een juridische verankering van het Provinciale milieubeleid, het omvat criteria en randvoorwaarden omtrent de nadere uitwerking van het vigerende milieubeleid.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen opgenomen naar de officiele stukken aangaande het milieubeleid dat is opgesteld door de Provincies en waarin het bodembeleid is geformuleerd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.