Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Provincies

Omschrijving begrip

Bestuurslaag op regionaal niveau.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een overzicht van het bodembeleid van alle provincies opgenomen. De Richtlijn beperkt zich tot de rol van provincies bij bodembeheer en uitvoering van de bodemsaneringsoperatie.

Klik externe linkhier om naar www.ipo.nl te gaan en vervolgens op organisatie en leden om de afzonderlijke provincies te selecteren.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.