Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Publiekrecht

Omschrijving begrip

Recht dat iemand als officieel persoon of officiele instantie bezit, recht dat de verhouding tussen burgers en de overheid regelt.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn in het onderdeel samenvattingen beleid de publiekrechtelijke aspecten van bodemverontreiniging beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.