Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Raad van Accreditatie

Omschrijving begrip

Een stichting zonder winstoogmerk onder Nederlands recht. Het biedt accreditatie aan conformiteitverklarende instanties zoals certificatie- en inspectie-instellingen test- en kalibratielaboratoria, ten behoeve van de marktpartijen en overheidsinstellingen.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. In de nabije toekomst zal het onderdeel kwaliteitszorg aan de orde komen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.