Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Reactieve schermen

Omschrijving begrip

Verzamelterm voor diverse technieken waarbij stroomafwaarts van de bron, dan wel in de pluim van de verontreiniging een lijnvormige actieve zone wordt gerealiseerd. In deze zone kunnen vervolgens zich vanuit de bron verspreidende verontreinigende stoffen worden omgezet, vastgelegd dan wel worden afgebroken tot onschadelijke componenten.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden voor gevalideerde schermen (bioschermen, ijzerschermen, adsorptieschermen) het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.