Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Rechtstreekse gemeente

Omschrijving begrip

Gemeenten die hun ISV-budget rechtstreeks van het Rijk ontvangen.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een overzicht van het bodembeleid van alle rechtsreekse gemeenten opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.