Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Recreatie

Reikwijdte

De bestemmingsfuncties worden in de Richtlijn alleen gebruikt in relatie tot het vaststellen van de saneringsdoelen, de saneringsmaatregelen en de verwerking of hergebruik van materialen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.