Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering

Omschrijving begrip

Regeling waarin de regels voor de beoordeling van de reinigbaarheid van grond zijn samengevat.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn de toepassingsvoorwaarden voor de reinigbaarheid van grond opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.