Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Regeling financiële bepalingen bodemsanering

Omschrijving begrip

Met deze regeling wordt een uitwerking gegeven van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering. In deze regeling is het financiële beleid voor de rijksbijdrage aan de bevoegde overheden - gemeente of provincie - voor de Wet bodembescherming vastgelegd. De regeling is in werking getreden op 1 januari 2006.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen opgenomen naar het betreffende beleidsblad.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.