Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Registratie

Omschrijving begrip

Vorm van nazorg, bestaande uit de vastlegging van het onderzoeks- of saneringsresultaat (o.a. gebruiksbeperkingen) bij het Kadaster.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan de algemene aspecten en de kosten van registratie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.