Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH)

Omschrijving begrip

Onder REACH zijn alle bedrijven in de toeleveringsketen van een stof (fabrikanten, importeurs, gebruikers, afnemers) verantwoordelijk voor het veilig gebruik (productie, import, handel, toepassing) en het beperken van de risico’s voor de gezondheid van de mens en/of milieu) van dat gebruik. Dat houdt in, dat een bedrijf van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico’s kent en maatregelen neemt om die risico’s te beheersen

Reikwijdte

Het [Beleidsblad Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH)] gaat uitgebreid in op de richtlijn/verordening.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.