Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Richtlijnen/protocollen

Omschrijving begrip

Bindend voorschrift.

Reikwijdte

In de Richtlijn zelf zijn geen richtlijnen/protocollen opgenomen. De informatie beperkt zich een nadere beschrijving van richtlijnenen en protocollen die een rol spelen bij bij grondstromen en tot verwijzingen naar relevante documenten. Bij toevoeging van het thema bodemonderzoek aan de richtlijn zal dit een meer nadrukkelijke plek krijgen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.