Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Rijpen

Omschrijving begrip

Rijping (van baggerspecie) is een extensief proces van natuurlijke ontwatering waarbij de grotendeels anaërobe baggerspecie door indrogen en oxidatie overgaat in een compacter, meer geaëreerd en doorlatender materiaal (fysische kwaliteitsverbetering). De baggerspecie verandert hierdoor geleidelijk van een natte slurrie in een steekvaste grond.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.