Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Risico-identificatie

Omschrijving begrip

Het identificeren van onverwachte gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van werkzaamheden.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het risicobeheer bij contractvorming en bij nazorg van bodemsaneringen beschreven. Risco-identificatie vormt een onderdeel daarvan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.