Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Risicoanalyse

Omschrijving begrip

Inventarisatie van onverwachte gebeurtenissen die kunnen optreden in een project. Door de gebeurtenissen te inventariseren kan je bewuster omgaan met de risico’s, waardoor je met beheersmaatregelen de kans of het effect kan verminderen of elimineren.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de risico-analyse gebruikt ten dienste van het uitvoeren van saneringstechnieken in de nazorg- en beheerfase. Risico-analyses ten aanzien van blootstelling aan bodemverontreiniging is niet opgenomen; dit komt in de toekomst terug na toevoeging van het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.