Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Risicobeheer

Omschrijving begrip

Beheer van onverwachte gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het risicobeheer bij contractvorming en bij nazorg van bodemsaneringen beschreven. Ook zijn instrumenten voor kostenbeheersing ontsloten via de Richtlijn. In de nabije toekomst zal het als een apart onderdeel worden opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.