Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Risicoperceptie

Omschrijving begrip

Beleving van risico's.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt in het kader van de communicatie rondom bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.