Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Risico's

Reikwijdte

Het begrip risico's wordt in de Richtlijn gebruikt als verzamelbegrip voor humane, ecologische en verspreidingsrisico's van landbodem- en waterbodemverontreinigingen.

Aan dit onderwerp is in de huidige richtlijn nog geen invulling gegeven; dit komt met de uitbreiding van de richtlijn met het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.