Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Risicovoorzieningen

Omschrijving begrip

Voorzieningen die worden getroffen om te kunnen anticiperen op onverwachte gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van werkzaamheden.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het risicobeheer bij contractvorming en bij nazorg van bodemsaneringen beschreven. Er is geen specifieke informatie met betrekking tot risicovoorzieningen opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.