Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ruimtebeslag

Omschrijving begrip

De hoeveelheid ruimte die in gebruik wordt genomen.

Reikwijdte

Begrip wordt onder in de Richtlijn uitsluitend gebruikt binnen het thema Milieubelasting voor het omschrijven van de milieuhygiënische effecten bij de toepassing van saneringsmaatregelen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.