Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

RWS

Omschrijving begrip

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat werkt aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Onder de directie Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) vallen de afdelingen Bodem+ en InfoMil.

Klik externe linkhier om naar www.rijkswaterstaat.nl te gaan.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een overzicht van het landelijke en regionale waterbodembeleid van Rijkswaterstaat opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.