Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneren

Omschrijving begrip

Het door middel van maatregelen wegnemen en beperken van (de gevolgen van) bodemverontreinigingen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt dit begrip als verzamelterm gebruikt voor toepasbare maatregelen voor het verwijderen van verontreinigingen uit de (water)bodem.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.