Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneren verontreiniging landbodem

Omschrijving begrip

Verwijderen of beheersen van verontreinigingen in de landbodem.

Reikwijdte

IIn de Richtlijn wordt het sanerings- en nazorgbeleid beschreven, worden diverse technieken behandeld voor de sanering van de landbodem en worden de aspecten grondstromen, contractvorming, communicatie en evaluatie behandeld. Het begrip wordt ook in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van landbodem.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.