Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneren waterbodem

Omschrijving begrip

Verwijderen van verontreinigingen uit de waterbodem of verwijderen van het verontreinigde slib.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het sanerings- en nazorgbeleid beschreven, worden diverse technieken behandeld voor voor het verwijderen en transporteren van baggerspecie. Verder worden de aspecten contractvorming, communicatie en evaluatie behandeld. Begrip wordt ook in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van een waterbodem.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.