Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringsafweging

Omschrijving begrip

Het afwegen van diverse saneringsvarianten waarmee inzicht wordt verkregen in de baten/lasten-verhouding (waaronder de tijdsduur, kosten en betrouwbaarheid) van bepaalde technieken.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen die ondersteunt bij de preselectie van saneringsvarianten, het ontwerpen en selecteren van saneringsvarianten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.