Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringsonderbouwing

Omschrijving begrip

Het onderbouwen van de keuze voor een voorkeursvariant op basis van argumenten zoals de baten/lastenverhouding (waaronder de tijdsduur, kosten en betrouwbaarheid).

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen die ondersteunt bij de preselectie van saneringsvarianten, het ontwerpen en selecteren van saneringsvarianten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.