Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringsonderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoek volgend op het nader onderzoek, gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering, inhoudende een beschrijving van hun milieuhygienische, technische en financiele aspecten, alsmede van de kwaliteit van de van de bodem die met de op die wijze uitgevoerde sanering zal worden bereikt, uitmondend in een keuze van de wijze van sanering.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen die ondersteunt bij de preselectie van saneringsvarianten, het ontwerpen en selecteren van saneringsvarianten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.