Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringsplan

Omschrijving begrip

Een weergave van de werkwijze die zal worden gevolgd tijdens het saneren van een geval van bodemverontreiniging en de verwachte resultaten.

Reikwijdte

In de Richtlijn is voor verschillende saneringstechnieken technische informatie opgenomen en kan worden bepaald, welke eisen en regels het bevoegd gezag hanteert. Deze informatie kan ondersteunen bij het opstellen van saneringsplannen

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.