Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringsplichtige

Omschrijving begrip

Een instantie of persoon die verplicht is tot een door een beschikking van het bevoegd gezag opgelegde sanering om milieuhygiënische of maatschappelijke redenen.

Reikwijdte

In de Richtlijn kan worden gezocht op de daarvoor relevante informatie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.