Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringsprogramma waterbodem

Omschrijving begrip

Het saneringsprogramma geeft een overzicht van het waterbodemonderzoek en de waterbodemsaneringen die zijn geprogrammeerd in de wateren waarvoor de Minister van Verkeer en Waterstaat waterkwaliteitsbeheerder is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt hierover geen informatie behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.