Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringsspecie

Omschrijving begrip

Baggerspecie die om milieutechnische redenen verwijderd wordt uit de watergang.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan in situ meten, mors en vertroebeling bij baggeren van saneringsspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.