Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Saneringstechnieken

Omschrijving begrip

De verschillende technieken die kunnen worden ingezet voor het wegnemen en beperken van (de gevolgen van) bodemverontreiniging.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn gevalideerde technieken beschreven die kunnen worden gebruikt voor de sanering van verontreinigingen in baggerspecie en bodem.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.