Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Schone grond

Omschrijving begrip

Grond en bodem waar geen van de vastgestelde Achtergrondwaarden worden overschreden.

Artikel 3 van de (ministeriële) 'Regeling Beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2006': Als samenstellingswaarden voor schone grond worden aangemerkt de in tabel 1 van bijlage B behorende bij de Regeling bodemkwaliteit opgenomen achtergrondwaarden.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.