Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sedimentatie grondwater

Beschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor grondwater waarbij gesuspendeerde deeltjes onder invloed van de zwaartekracht of centrifugale krachten uit het grondwater verwijderd worden. De scheiding is alleen mogelijk als er een voldoende groot verschil is tussen de dichtheid van de deeltjes en het water.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het principe van de techniek, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium behandeld. De techniek wordt ook gebruikt voor het behandelen van baggerspecie in sedimentatiebekkens.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.