Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Selectiecriterium

Omschrijving begrip

Een criterium op basis waarvan selectie zal plaatsvinden.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het contracteren en aanbesteden van bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.