Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Selectieleidraad

Omschrijving begrip

Leidraad voor degenen die zich aanmelden voor een aanbesteding volgens de niet-openbare procedure waarin uitvoeriger (vergeleken met de aankondiging) wordt ingegaan op de selectie van gegadigden.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het contracteren en aanbesteden van bodemsaneringsprojecten. In de Richtlijn is geen informatie specifiek met betrekking tot dit onderwerp opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.