Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

SIKB Beoordelingsrichtlijn

Omschrijving begrip

Beschrijving van de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Een veel gebruikte afkorting voor het woord beoordelingsrichtlijn is BRL.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot een overzicht van protocollen bij grondstromen en verwijzing naar de website van externe linkSIKB, waar alle BRL's te vinden zijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.