Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

SIKB Normblad

Omschrijving begrip

Een Normblad beschrijft de eisen aan de essentiële processen bij het bevoegd gezag Wbb, inclusief een nadere precisering en uitwerking van algemene kwaliteitsprincipes, specifiek toegespitst op een gedefinieerde groep overheidsinstanties.

Reikwijdte

Normbladen zijn niet opgenomen in de Richtlijn, enkel verwijzingen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.